dvv international in South East Europe
 
 
Дома
КОНФИНТЕА 6 во Акција

Во декември 2009, беше оддржана 6-тата конференција за образование на возрасни. Еден од резултатите на конференцијата беше изработка на документ кој содржи упатства и препораки за организации и институции активни на полето на образование на возрасни: "Белемска рамка за акција". Иако "Белемската рамка за акција" беше пофалена за покривање на широк спектар на прашања, беше предмет и на критика.

Повеќе...

Regional Conference on Lifelong Learning and Non-formal Adult Education in South East Europe

Around 70 participants from EU and non-EU countries attended the Conference on Lifelong Learning and Non-formal Adult Education in South East Europe.

Повеќе...

Објавени резултатите од Регионалната работилница во Љубљана

Резултатите и документите од регионалната работилница 'КОНФИНТЕА VI во акција за Југоисточна Европа', која се одржа на втори јуни во Љубљана и ја организираа двв-интернешнл за Југоисточна Европа, Министерството за образование и спорт на Словенија и Словенечкиот институт за образование на возрасни, ги има овде.


Започна порталот за Европската рамка на квалификации

Европската рамка на квалификации за доживотно учење обезбедува заедничка рамка за референци која помага во споредувањето на националните системи за квалификација, рамки и новните нивоа.

Повеќе...

Последна програма на регионалната работилница „КОНФИНТЕА VI во акција во Југоисточна Европа“

Последната програма на регионалната работилница која ќе се оддржи на 2ри јуни, може да се симне тука:


<<<