dvv international in South East Europe
 
 
Fillimi
CONFINTEA VI në veprim

Në dhjetor të vitit 2009 është mbajtur konferenca e 6-të e CONFINTEA mbi arsimin për të rriturit. Një nga përfundimet kryesore të konferencës ishte përpilimi i dokumentit " Korniza e Belémit në veprim", që përmban direktivat dhe rekomandimet për organizatat dhe institucionet aktive në fushën e arsimit për të rritur. Edhepse Korniza e Belémit në veprim është lavdëruar për përfshirjen e një vargu të gjërë cështjesh, ajo gjithashtu ka qenë edhe subjekt i kritikave.

Lexo më shumë

Regional Conference on Lifelong Learning and Non-formal Adult Education in South East Europe

Around 70 participants from EU and non-EU countries attended the Conference on Lifelong Learning and Non-formal Adult Education in South East Europe.

Lexo më shumë

Publikohen rezultatet e Punishtes rajonale të Ljubljanës

Rezultatet dhe dokumentacioni i punishtes rajonale 'CONFINTEA VI në veprim në Europën juglindore', që është mbajtur më 2 qershor në Ljubljanë dhe që është organizuar nga dvv international në Europën juglindore, nga Ministria sllovene për arsim dhe sport dhe nga Instituti slloven për arsim për të rritur, mund të gjinden këtu:


U lançua portali mbi Kornizën për kualifikime europiane

Korniza për kulaifikime europiane për të mësuarit gjatë gjithë jetës (EQF) mundëson një kornizë të përbashkët të referencave, që ndihmon në krahasimin e sistemeve nacionale për kualifikim, kornizave dhe niveleve të tyre.

Lexo më shumë

Programi final i seminarit rajonal “CONFINTEA VI në veprim në Evropën juglindore”.

Programi final i seminarit rajonal që do të mbahet më 2 qershor, mund të shkarkohet këtu:


<<<