dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna
CONFINTEA VI na Delu

U decembru 2009, održana je Šesta CONFINTEA konferencija o obrazovanju odraslih. Jedan od osnovnih ishoda ove konferencije bilo je stvaranje dokumenta koji sadrži smernice i preporuke za organizacije i institucije koje su aktivne u oblasti obrazovanja odraslih: "Belém Framework for Action". Iako je ovaj dokument hvaljen zbog toga što obuhvata širok opseg problema, takođe je bio i predmet kritika.

Opširnije...

Regionalna konferencija o cjeloživotnom učenju i neformalnom obrazovanju odraslih u Jugoistočnoj Evropi

Oko 70 učesnika iz EU i non-EU zemalja je posjetilo Konferenciju o cjeloživotnom učenju i neformalnom obrazovanju odraslih u JI Evropi.

Opširnije...

Objavljeni su ishodi Regionalne radionice u Ljubljani

Ishodi i dokumentaija sa regionalne radionice 'CONFINTEA VI na delu u jugoistočnoj Evropi', odrzan od 2. juna u Ljubljani i organizovan od strane dvv international u jugoistočnoj Evropi, Slovenskog ministarstva obrazovanja i sporta i Andragoškog centra Slovenije mogu biti pronadjeni ovde:


Lansiran portal o Evropskom okviru kvalifikacija

Evropski okvir kvalifikacija za celoživotno učenje (EQF- European Qualifications Framework) daje zajednički referentni okvir koji olakšava poređenje nacionalnih sistema kvalifikacija, okvira i njihovih nivoa.

Opširnije...

Finalni program regionalne radionice „CONFINTEA VI na delu u jugoistočnoj Evropi“

Finalni program regionalne radionice, koja će se održati 2. juna, možete preuzeti ovde:


<<<