dvv international in South East Europe
 
 
Дома Новости Годишниот извештај за 2010 година на УНЕСКО Институтот за доживотно учење (UIL) е објавен на интернет
Годишниот извештај за 2010 година на УНЕСКО Институтот за доживотно учење (UIL) е објавен на интернет
18 Април 2011

Објавен на два јазика, англиски и француски, ги опфаќа активностите на UIL во неформалното и образованието и писменост на возрасни во рамките на доживотното учење, како и организационата структура, публикации и буџет.

Тука ќе го симнете Годишниот извештај.

Извештајот ќе го има во печатена форма наскоро.

 
<<<