dvv international in South East Europe
 
 
Fillimi Njoftime Publikohet online Raporti vjetor i Institutit të UNESCO-s për mësim gjatë gjithë jetës për vitin 2010
Publikohet online Raporti vjetor i Institutit të UNESCO-s për mësim gjatë gjithë jetës për vitin 2010
18 Prill 2011

Raporti dygjuhësor, i publikuar në anglisht dhe frengjisht, përfshin aktivitetet e Institutit të UNESCO-s për mësim gjatë gjithë jetës në arsimin për të rritur dhe joformal dhe në shkrim-lexim, në suaza të një perspektive të pergjithshme të mësimit gjatë gjithë jetës si dhe përfshin strukturën e tij organizative, publikimet dhe buxhetin.

Raporti vjetor mund të shkarkohet këtu

Së shpejti do të mundësohet edhe verzioni për shtypje

 
<<<