dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna U jugoistočnoj Evropi Radionica Ljubljana
Rezultati Regionalne konferencije i radionice o CONFINTEi VI na delu

Na poziv slovenskog Ministarstva obrazovanja i sporta, u organizaciji dvv international-a i u saradnji sa Andragoškim centrom Slovenije, oko 40 stručnjaka iz Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Kosova (kao i gosti iz Jermenije, Belorusije, Norveške i Češke) sastali su se 2. juna 2011, u Ljubljani, kako bi identifikovali zajednička regionalna pitanja u okviru follow-up procesa Šeste internacionalne Unesco-ve konferencije o obrazovanju odraslih. Ovaj značajan događaj održan je u decembru 2009. u Belemu, Brazil, a potpisivanjem Belemskog okvira za akciju (eng. Belém Framework for Action), 140 vlada se obavezalo da će raditi na poboljšanju uslova za učenje svih odraslih kako bi „omogućili ljudima da steknu neophodna znanja, sposobnosti, veštine, kompetencije i vrednosti kako bi mogli da ostvaruju i unapređuju svoja prava i uzmu svoju sudbinu u svoje ruke". Tako su još jednom potvrdili bitnu ulogu celoživotnog učenja u rešavanju globalnih i obrazovnih problema i izazova i potrebu da se osigura participacija i inkluzija.

Regionalna konferencija i radionica bile su odlična prilika da se podele iskustva dobre saradnje u pripremanju CONFINTEA-e VI između različitih interesnih strana u Jugoistočnoj Evropi 2008. godine (vladinih institucija, organizacija civilnog društva, profesionalnih udruženja itd.). U prvom delu konferencije, učesnici su predstavili rezultate nacionalnih radionica na temu implementacije i monitoringa budućih aktivnosti CONFINTEA VI procesa. Radionice su se održale u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Crnoj Gori u februaru i martu 2011. Primeri dobre prakse u sektoru obrazovanja odraslih u Sloveniji, Češkoj i Norveškoj obogatili su razmenu iskustava tokom radionice u Ljubljani. Arne Carlsen, nedavno imenovani direktor Unesco-vog Instituta za celoživotno učenje u Hamburgu, prikazao je opširan pregled razvoja posle Belemske konferencije, uključujući CONFINTEA VI follow-up komunikacionu strategiju.

U interaktivnom delu konferencije, učesnici su ukazali na najvažnija pitanja kojima se treba baviti na regionalnom nivou, a koja su formulirana u Belemskim okviru za akciju:

 • promovisanje i lobiranje za učenje odraslih
 • razvijanje jedinstvene metodologije za prikupljanje podataka
 • razmena iskustava dobre prakse
 • određivanje zajedničkih standarda kvaliteta i merila u procenjivanju učenja odraslih
 • nastavljanje regionalne saradnje u pripremanju srednjoročnih izveštaja i CONFINTEA VII pripremnog procesa!

 

Naročito je važna razmena u rotirajućim radnim grupama gde su svi učesnici imali priliku da diskutuju o daljim koracima u implementaciji na osnovu matrice Belemskog okvira za akciju.

Šta se može učiniti na regionalnom nivou?

 

Politika, upravljanje, finansiranje

 • razviti zajedničke okvire i smernice; uskladiti strateške akcije
 • stimulisati razmenu dobre prakse u različitim zemljama
 • izgraditi socijalna partnerstva – trajna podrška
 • razviti zajedničke programe kompetencija (kako bi se omogućila mobilnost u regionu)
 • razviti zajedničke standarde kvaliteta
 • promovisati celoživotno učenje (npr. regionalni festivali)
 • poboljšati međuministarsku saradnju
 • podeliti finansijsku odgovornost za obrazovanje odraslih
 • uključiti privatni sektor

 

Participacija, inkluzija

 • osnovati regionalnu radnu grupu koja bi se bavila trenutnim stanjem, ciljnim grupama, potrebama i preprekama
 • odrediti zajedničke ciljeve i ciljne grupe za participaciju
 • odrediti merila na regionalnom nivou za participaciju, opismenjavanje i druga pitanja
 • promovisati pismenost (uključujući međugeneracijsku pismenost)
 • napraviti regionalni forum za razmenu dobre prakse u participaciji (naročito u participaciji marginalizovanih grupa) i opismenjavanju
 • organizovati sastanke i radionice za stručnjake i učenike na regionalnom nivou
 • organizovati regionalne projekte
 • obezbediti članstvo u Evropskoj mreži za razvoj osnovnih veština (eng. European Basic Skills Network)
 • uključiti društveno odgovorne investitore

 

Kvalitet

 • razviti zajedničku metodologiju, u skladu sa evropskim standardima
 • poboljšati uporedivost kvalifikacija u regionu
 • razviti modularni pristup i kreditni sistem bodovanja
 • razviti zajedničke kriterijume i indikatore za osiguravanje kvaliteta, npr. uspostavljanje zajedničkog sistema verifikacije i zajedničkih ispitnih centara
 • razviti program Obuči nastavnika (Train the Trainer) na regionalnom nivou i definisati zajedničke kompetencije (primer: Andragoška regionalna akademija – ARA dvv international-a),

 

Pisanje srednjoročnih izveštaja

 • sastaviti nacionalne timove i regionalnu ekspertsku grupu čiji bi zadatak bio da omogući razmenu iskustava, razjašnjavanje strukture i metodologije UIL mreža, prikupljanje informacija iz regiona i kontaktiranje UIL-a u Hamburgu
 • tražiti finansijsku podršku (na nacionalnom nivou, od Evropske komisije, dvv international-a, Uneska)
 • na vreme početi pripreme za srednjoročne izveštaje!
 • uključiti političare na visokim položajima
 • definisati argumente koji bi ubedili one koji kreiraju politiku

 

Nekim od pitanja i problema koje smo spomenuli bavi se operativna grupa RCC (Regionalni savet za saradnju u sklopu okvira Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi – SEECP). Stoga bi saradnja sa RCC-om bila od koristi za regionalnu implementaciju i monitoring Belemskog okvira za akciju.

 
<<<