dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Novosti Lansiran portal o Evropskom okviru kvalifikacija
Lansiran portal o Evropskom okviru kvalifikacija
21 jul 2011

Evropski okvir kvalifikacija za celoživotno učenje (EQF- European Qualifications Framework) daje zajednički referentni okvir koji olakšava poređenje nacionalnih sistema kvalifikacija, okvira i njihovih nivoa.

Njengova svrha je da učini kvalifikacije čitljivijim i razumljivijim u različitim zemljama i sistemima u Evropi i tako promoviše celoživotno (lifelong) i sveživotno (lifewide) učenje, kao i mobilnost evropskih građana bilo da se radi o studiranju ili radu u inostranstvu.

Kako bi EQF bio efektivan, evropske zemlje koje učestvuju u programu „Obrazovanje i obuka 2020" pozvane su da povežu svoje nacionalne nivoe kvalifikacija sa odgovarajućim nivoima EQF-a i da na svim novim sertifikatima, diplomama i europass dokumentima označe odgovrajući EQF nivo.

EQF portal prikazuje rezultate nacionalnih procesa povezivanja nacionalnih nivoa kvalifikacija sa nivoima u EQF-u. Na stranici „Uporedite okvire kvalifikacija", može se uporediti kako se nivoi kvalifikacija EQF-a povezuju sa nacionalnim nivoima kvalifikacija u zemljama koje su već završile proces povezivanja.

EQF portal dalje prikazuje informacije o implementaciji „O EQF-u", zatim „Ključne termine" oko kojih su se saglasile sve zemlje koje učestvuju u EQF-u i koje je neophodno uzeti u obzir u saradnji sa interesnim stranama na nacionalnom i internacionalnom nivou u implementaciji EQF-a. EQF portal takođe ima za cilj da prikupi relevantnu „Dokumentaciju" – pravni tekst preporuke o stvaranju EQF-a, druge ključne strateške dokumente i EQF beleške i „Korisne linkove" koji vode do drugih izvora informacija koji bi mogli biti korisni za uporedivost kvalifikacija. Na EQF portalu takođe je moguće čitati i pretplatiti se na razna izdanja „EQF biltena".

http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm

 
<<<