dvv international in South East Europe
 
 
Fillimi Njoftime EAEA konferencija „Nove vještine za nove poslove“
EAEA konferencija „Nove vještine za nove poslove“
07 Tetor 2011

EAEA konferencija „nove vještine za nove poslove i uloga neformalnog obrazovanja odraslih“ će se održati 17.-18. novembra 2011. godine u Briselu.

Ciljevi konferencije su:

  • informirati učesnike o agendi za Nove vještine i poslove i o tome
  • kakav uticaj bi ona trebala imati?
  • razmotriti šta se može očekivati od različitih institucija u pogledu prilagođavanja promjenama u društvu i na tržištu rada?
  • stvoriti osnove za uključivanje EAEA u agendu
  • diskutirati pojmove „vještine“ i „zapošljivost“ te njihovu ulogu u kontekstu neformalnog obrazovanja odraslih
  • pomoći adaptiranju i proširenju EAEA prijedloga za agendu Novih vještina i poslova
  • pokrenuti diskusiju sa asocijacijama iz drugih sektora obrazovanja i treninga, koja bi mogla voditi zajedničkom projektu
  • povezati agendu Novih vještina sa follow-up procesom Akcionog plana za učenje odraslih.

Program obuhvata, između ostalog, predstavljanje Agende za nove vještine i poslove Evropske komisije, prezentaciju promjena na tržištu rada, radne grupe na temu različitih pristupa i projekata vezanih za razvoj vještina.

Saznajte više i registrirajte se na http://www.eaea.org/index.php?k=118237

 
<<<