dvv international in South East Europe
 
 
Дома Документи
Документи

Овој дел ги содржи најважните документи за политики и стратегии во регионот на југоисточна Европа во врска со КОНФИНТЕА VI. Под "КОНФИНТЕА VI docs" се наоѓаат повеќе општи и меѓународни документи како што е Матрицата на Белемската работна рамка за дејствување, додека пак под „Национални и Регионални„ документи воведени се документите за политики и стратегии во врска со образованието на возрасните и доживотното учење во Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Косово и Црна Гора.

 

 

                           bhdlv__2003_2 

 
<<<