dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Dokumenti
Dokumenti

Ovaj dio sadrži najvažnije strategijske dokumente za regiju jugoistočne Evrope, a u vezi sa CONFINTEA-om VI. U odjeljku "CONFINTEA VI docs", možete pronaći generalne i međunarodne dokumente kao što je na primjer matrica Belemskog okvira za akciju, dok u odjeljku "Nacionalni / regionalni dokumenti" možete pronaći strategijske dokumente koji se tiču obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

 

                          bhdlv__2003_2

 
<<<